Privacy statement

Algemeen

Uw privacy is van het grootste belang voor de IJsvereniging Woubrugge. Als we uw gegevens verwerken doen we dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. De IJsvereniging Woubrugge is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Bent u donateur, lid, sporter, vrijwilliger van de IJsvereniging Woubrugge, dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze administratie. Deze persoonsgegevens omvatten: naam, geslacht, huisadres met postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, banknummer (facultatief), machtiging (facultatief) en datum van start lidmaatschap. Voor sporters en vrijwilligers noteren wij (voor de KNSB) ook de roepnaam/voorletters, geboortedatum, KNSB-licentienummers, nationaliteit en functie. Uw persoonsgegevens worden uit de actieve ledenadministratie verwijderd 2 jaar na opzegging van uw lidmaatschap.

 

Voor welke doeleinden gebruikt de IJsvereniging Woubrugge uw gegevens?

De ijsvereniging registreert onderstaande persoonsgegevens met het doel:

 • Om (bestuurs)lid, donateur, sponsor, sporter of vrijwilliger te kunnen worden van de ijsvereniging
 • Om activiteiten, vrijwilligerswerk en overige diensten en producten te kunnen aanbieden en leveren, waaronder trainingen, wedstrijden en natuurijs.
 • Om informatie en nieuws van de vereniging en haar sporters te kunnen aanbiedenvia print, email en (social) media.
 • Om contributie/donatie te kunnen innen, te verzekeren en kosten in rekening te kunnen brengen of te vergoeden.
 • Om haar organisatiedoelstelling te kunnen verwezenlijken.
 • Omdat de ijsvereniging lid is van de KNSB, District Sassenheim en gewest Zuid Holland van de KNSB en de vereniging zich te houden heeft aan de daaraan verbonden voorwaarden.

 

De IJsvereniging Woubrugge kan uw gegevens ook gebruiken om haar statutaire doelstelling, het bevorderen van de schaatssport en skatesport in Nederland, te bevorderen. Dit houdt bijvoorbeeld in:

 • Het ontwikkelen, onderbouwen en evalueren van het beleid.
 • Het generen van een profiel voor sport gerelateerde onderzoeksdoeleinden en subsidie- en/of sponsorvoorstellen.
 • Informatievoorziening in het verlengde van onze activiteiten, eventueel in samenwerking met derden.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De IJsvereniging Woubrugge verstrekt gegevens van sporters en vrijwilligers aan de KNSB.

 

Naast bovengenoemde verstrekking aan de KNSB, verstrekt de IJsvereniging Woubrugge uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:

 • Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de IJsvereniging Woubrugge.
 • U hier specifieke toestemming voor heeft gegeven.

 

Social media

De IJsvereniging Woubrugge gaat via het web en (eigen) social media kanalen (Facebook en Whatsapp), in dialoog met leden, sporters en vrijwilligers over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

 

Beeld- en geluidsmateriaal

Van haar activiteiten maakt de IJsvereniging Woubrugge of één van haar leden beeld- en geluidsmateriaal (foto’s, film, geluidsopnamen) voor gebruik en communicatie door de ijsvereniging.Dit materiaal mag nimmer zonder toestemming van de ijsvereniging en de betrokkenen door derden worden gebruikt. Voor toestemming neemt u contact op met de secretaris

 

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische

maatregelen getroffen.

 

Wijzigingen

De IJsvereniging Woubrugge kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op www.ijsverenigingwoubrugge.nl en u via onze nieuwsbrief informeren.

 

Vragen?

Bij vragen kunt u een email sturen aan de secretaris. Wilt u uw gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de IJsvereniging Woubrugge, dan kunt u een email sturen aan de secretaris

 

 

Woubrugge, 20 februari 2022