Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen en alle andere onderdelen van deze site worden door de IJsvereniging Woubrugge aangeboden als aanvulling op haar dienstverlening.

De IJsvereniging Woubrugge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie, tekst, afbeeldingen, of andere onderdelen van deze website.

Deze website bevat links naar andere sites die buiten het domein van de IJsvereniging Woubrugge liggen. De IJsvereniging Woubrugge is niet verantwoordelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van deze sites; ze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers.

De IJsvereniging Woubrugge behoudt zich het recht voor om informatie op de website te allen tijde te wijzigen.

Alle tekst, informatie en afbeeldingen op deze website zijn eigendom van de IJsvereniging Woubrugge.

Niets hiervan mag gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van de IJsvereniging Woubrugge. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s. Voor bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacy statement.